Globalny Bunt Elit

Cywilizowany Świat Zachodu zgodził się na pandemię COVID-19
bez zadawania zbędnych pytań. I zgodził się bez konieczności weryfikowania odpowiedzi na podstawowe, chociaż w ogóle niepostawione pytania. Świat Zachodu zgodził się też na bezprecedensowe w historii zatrzymanie swoich gospodarek. Społeczeństwa najbardziej uprzemysłowionych państw świata – około 3 miliardów ludzi – poddały się presji i wyraziły zgodę na areszty domowe bez próby pobieżnego przynajmniej zweryfikowania istoty pandemii COVID-19. Wypełniły polecenia władz i nakazy mediów bez sprzeciwów, bez protestów. To nie są przypuszczania czy teorie spiskowe – to widoczny, oczywisty efekt działania niezbyt wymyślnej inżynierii społecznej, socjotechnicznych i prawnych zabiegów rządów wspomaganych przez masowe media.

(Fragment tekstu „Raport z oblężonego Świata – PANDEMIA”

6 maja 2020)

Zapraszam do zakupu książki lub e-booka (dostępne formaty epub, mobi, pdf). Zamówienia są realizowane w terminie 3 dni od zakupu (książka) i w 24h (e-book). Kontakt: theory@theory.pl.